Regulus

Prezračevanje AERAULIQA
19/02/2016
Kurilna naprava na pelete Pilremag 25
04/03/2016

REGULUS TERMIČNI VENTIL PROTI PREGRETJU KOTLA

JBV 1 za kotle s hladilnim krogom

Termični ventil je namenjen za zaščito proti pregretju kotla. V notranjosti je uravnavan s termostatskim elementom. Če je dosežena najvišja dovoljena temperatura se ventil odpre in spusti hladno vodo iz vodovodne napeljave v toplotni izmenjevalec in s tem ohladi kotel. Odvečna voda pri tem odteče v izpustni sifon. Ko se voda v kotlu ohladi pod mejo, se ventil zapre.

REGULUS TERMIČNI DVOSMERNI VENTIL PROTI PREGRETJU KOTLA

DBV 1 za kotle brez hladilnega kroga

Termični ventil je namenjen za zaščito proti pregretju kotla. Vhodni in izhodni ventil sta uravnavana s termostatskim elementom. Če je dosežena najvišja dovoljena temperatura se izhodni ventil odpre in spusti vročo vodo iz kotla v sifon. Istočasno se odpre vhodni ventil, kateri spusti hladno vodo v kotel. Ko se voda v kotlu ohladi pod mejo, se ventila zapreta. Če je pritisk v vodovodni napeljavi višji od 6 bar, na dovod hladne vode montiramo še reducirni ventil. Enako naredimo tudi v primeru, če je pritisk v sistemu po ohladitvi previsok. V tem primeru naj bo pritisk v reducirnem ventilu nastavljen na dvojno zahtevano vrednost v sistemu, vendar ne manjši od 2 bar.

REGULUS TERMOSTATSKI MEŠALNI VENTIL TSV 1

Prednosti uporabe ventila TSV 1:

TSV 1 termostatski mešalni ventil je namenjen ohranitvi minimalne temperaturne razlike vode pri povratku v kotel glede na nastavljeno temperaturo. Rezultat tega je boljše zgorevanje in izkoristek, daljši servisni intervali in manjše deformacije materialov kotla.

Pri zgorevanju se izloča voda v obliki vodne pare. Če so dimni plini dovolj vroči, se para izloči skozi dimnik skupaj z njimi, če pa se dimni plini ohladijo, se voda izloči v obliki kondenza. Kondenz pa vsebuje zelo agresivne sestavine, katere lahko povzročajo korozijo ali pa poškodbe materiala kotla. S tem se lahko močno poslabša izkoristek in kvaliteta zgorevanja.
TSV 1 termostatski mešalni ventil združi hladno vodo iz sistema ali hranilnika s toplo vodo iz kotla in drži njeno temperaturo nad mejo, ki dovoljuje kondenzacijo.