Kurilna naprava na pelete EG PELLET
10/09/2015
Pelltech
10/09/2015

Tehnični podatki za vodnjo hlajeni gorilnik na pelete ERAGON 5/35

Gorilnik Eragon za kurjenje lesnih pelet je samostojen izdelek in se priključi na kotel, ki služi kot izmenjevalnik toplote. Kotel in gorilnik skupaj tvorita kurilno napravo. Gorilnik je avtomatska naprava, ki za gorivo uporablja lesne pelete, podpita pa tudi kurjenje z ročnim nalaganjem polen kar omogoča sodobno zasnovana krmilna elektronika, ki skrbi za avtomatsko delovanje gorilnika. Vgrajena avtomatska naprava za krmiljenje gorilnika omogoča avtomatsko delovanje, ki je primerljivo z oljnimi ali plinskimi gorilniki. Gorilnik je možno priklopiti tudi na obstoječe kotle na trda goriva.

Gorilnik je robustne konstrukcije saj je njegov najvitalnejši del, to je kurišče izdelano iz brezšivne jeklene cevi debeline 8mm kar mu zagotavlja zelo dolgo življenjsko dobo. Pri tem je treba poudariti da je kurišče dvoplaščno in vodno hlajeno, kar še dodatno povečuje vzdržljivost naprave.

Proces izgorevanja v goriolniku deluje po patentiranem principu vrtinčastega zgorevaanja v več fazah. Najpreh se nad 100 stopinj celzija izloči voda, naslednja faza poteka med 100 in 500°C, ko v področju plamenišča razpade del lesne mase v toplotno energijo del pa se pretvori v neizgorele pline ti pa nati zgorijo pri 1200°C. Pri takem načinu zgorevanja dosežemo popolno izgorevanje lesne mase in najnižjo vrednost emisij dimnih plinov. Zrak potreben za zgorevanje vpihuje v kurišče ventilator preko zračnega kanala, v katerega pa je vgrajen tudi električni grelec, ki v fazi vžiga segreje vpihovani zrak za zgorevanje do temperaturo se električni grelec samodejno izključi.

Za dotok goriva v kurišče gorilnika skrbi fleksibilni polžosti transporter, ki iz zalogovnika transportira pelete do izpusta od tod pa po povezovalni cevi padajo v kurišče gorilnika. Polžasti transporter je vezan na krmilno elektroniko, ki na podlagi programa v časovnih presledkih odvisno od faze delovanja in ostalih parametrov dozira potrebno količino goriva.

Gorilnik je vodno hlajen, kar omogoča dolgo življenjsko dobo le-tega. Priklop gorilnika se izvde med R" in F" na kotlu. Zaradi zadostnega pretoka sistemske vode skozi hladilno komoro gorilnika se dodatno vgradi obtočna črpalka. Vodno hlajenje med obratovanjem gorilnika odda na stran sistemske vode dodatnih 5 do 8 kW/h energije.

Ventilator vgrajen v gorilniku se lahko uporablja tudi zza vpihovanje zraka za zgorevanje v primeru ročnega kurjenja drv. Način omenjenega kurjenja podpira krmilnik, ki je nameščen na gorilniku.

Čiščenje kurišča gorilnika je lahko avtomatsko preko elektromagnetnega ventila, s stisnjenim zrakom v kolikor je izveden priklop na kompresor. V nasprotnem primeru je potrebno ročno čiščenje pepela in ostalih negorljivih snovi iz komoregorlinika 1 x na 10 - 20 dni odvisno od kakovosti pelet in velikosti kurišča v kotlu na katerega je vgrajen gorilnik.

Emisija dimnih plinov je v skladu z zakonodajo. Izkoristki goriva - pelet je preko 90%. Gorilnik je slovenski produkt, plod domačega znanja in patentiran.Gorilnik z označenimi pomembnimi deli

Številke označujejo pozicijo komponente.

1. Kurišče
2. Ohišje gorilnika
3. Pokrov gorilnika
4. Prikazovalnik
5. Glavno stikalo
6. Procesor
7. Krmilna kartica
8. Regulacijska loputa - dovod zraka v dozirno cev
9. Regulacijska loputa - dovod dodatnega zraka v kurišče
10. Dozirna cev
11. Razdelilnik zraka s ohišjem električnega grelca
12. Električni grelec
13. Ventilator
14. Elektro magnetni ventil
15. Temperaturno tipalo hladilne vode
16. Varnostno temperaturno tipalo
17. Delovno temperaturno tipalo
18. Vstop hladilne vode
19. Izstop hladilne vode
20. Priklop komprimiranega zraka

SLIKA 1

SLIKA 2

SLIKA 3

SLIKA 4

Montaža gorilnika in zahteve za postavitev


(priključki za vodo in zrak, el. priključek, zalogovnik za gorivo, pogoji za delovno okolje)

 • Zahtevane dimenzija izgorevalne komore kotla kadar se gorilnik montira na obstoječe kotle:

  dolžina minimalno 400 mm
  širina 300 mm
  višina 300 mm
 • Električni priključek: 230 V, 50Hz, predvarovanje 16 A.
 • Priljuček za komprimirani zrak, kadar je predvideno avtomatsko čiščenje kurišča: tlak v priključku 6 bar, priključna cev z notranjim premerom 8 mm.
 • Zalogovnik za gorivo ni predmet dobave proizvajalca gorilnika.
  Zalogovnik mora uporabnik priskrbeti sam pre tem pa se mora držati zahtev, ki jih daje proizvajalec gorilnika in upoštevati tudi predpise ter standarde, ki obravnavajo skladiščenje in hrambo goriv.
 • Minimalni premer odprtine na vratih kurišca kotla v katero se vstavi nastavek gorilnika je 160 mm, pri čemer mora biti zgorevalna rešetka ali dno kurišča vsaj 100 mm od spodnjega roba vstopne odprtine plamena, da ima pepel kam padati
 • Priporočena dimanzija vrat na obstoječem kotlu mora biti takšna, da lahko nanje pritrdimo prironico s Slike 1a.
 • Pri montaži gorilnika na obstoječi kotel mora imeti le ta revizijska vratca za odstranjevanje pepela; v nasprotnem primeru mora biti gorilnik pritrjen na vratca, preko katerih lahko odstranjujemo pepel.
 • Podatke o priključku dimnih plinov, izmenjevalcu in ostalih podatki o kotlu poda proizvajalec kotla.
 • Delovno okolje:

  Max. temperatura okolice pri normalni uporabi je +40 °C, povprečje temperatur v času 24 ur pa ne sme presegati +35°C. Najnižja dovoljena temperatura okolice je +10°C.

  Relativna vlažnost ne sme presegati 50% pri max. temperaturi +40°C. Višje relativne vlage so dovoljene pri vičji temperaturi okolice (npr. 90% pri +20°C).

  Nadmorska višina mesta montaže ne sme presegati 2000m. Za elektronsko opremo, ki se uporablja nad 1000m, je potrebno upoštevati zmanjšanje dieletrične trdnosti in pogoje zračnega hlajenja.

  Slika 1a