Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja Spletnega mesta Pilremag.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in Zakonom o varstvu osebnih podatkov in določajo delovanje Spletnega mesta Pilremag.si ter urejajo poslovanje med Spletnim mestom Pilremag.si in kupcem. Spletno mesto Pilremag.si upravlja PILREMAG d.o.o., Brezje pri Grosupljem 34, 1290 Grosuplje, davčna številka: SI34672885.

Pomoč uporabnikom

Informacije o naročilih, dostavi in reklamacijah v zvezi z nakupi
e-naslov: [email protected]
telefon: (01) 786 39 83 od ponedeljka do petka od 8:00 do 18:00 in ob sobotah od 8:00 do 12:00

Informacije o naročilih, dostavi in reklamacijah v zvezi spletnih nakupov
e-naslov: [email protected]

Cene

Vse cene so v evrih in vključujejo DDV. Pilremag d.o.o. si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen asortimana brez predhodnega obvestila. Redne cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. V primeru, da je podatek o ceni napačen oziroma v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, ponudnik kupcu omogoči odstop od nakupa, hkrati pa se trudi poiskati rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Naročila preko e-pošte

Pošljite elektronsko pošto na naslov [email protected].

Naročilo lahko oddate 24 ur na dan vse dni v tednu.
V naročilo vpišite:
- šifre izdelkov s količinami
- vaše podatke (ime, priimek, naslov, e-mail, telefonsko številko)

Nakup preko spletne trgovine

- www.e-stacuna.si

- več informacij (Spošni pogoji poslovanja)

Izdaja računa

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora.

Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu ali oglaševalskem sporočilu. Dobavitelj izdelka jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski rok začne teči z dnem prevzema blaga s strani kupca.
Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka v okvari brez mnenja pooblaščenega servisa.

V primeru reklamacij, napačnih ali razbitih izdelkov

Vračilo blaga predhodno najavite preko e-pošte [email protected] ali preko telefona na 01 786 39 83 od ponedeljka do petka od 8:00 do 18:00 in ob sobotah od 8:00 do 12:00
Poleg blaga obvezno predložite kopijo originalnega računa.
Na vašo željo vam lahko blago zamenjamo za drugo ali pa vam vrnemo kupnino.
Na elektronski naslov [email protected] lahko pošljete tudi svoje ugovore, pripombe, zahtevke in predloge.

Reklamacije

V Pilremag d.o.o. se trudimo za odpravo reklamacij v najkrajšem možnem času in v obojestransko zadovoljstvo, vsekakor pa skladno z zakonsko veljavnimi določili.

Stvarne napake

V skladu s 37. členom Zakona o varstvu potrošnikov je napaka stvarna v primeru:
- če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet
- če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
- če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
- če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila
Primernost izdelkov se presoja glede na običajne izdelke enake vrste in ob upoštevanju izjav o značilnosti blaga s strani dobavitelja ali Pilremag d.o.o..

Uveljavljanje stvarnih napak

Stvarno napako lahko uveljavljate z natančnim opisom napake, omogočenim pregledom izdelka in obvestilom na elektronski naslov komerciala@pilremagsi ali osebno v kateremkoli trgovskem centru, kjer bomo izdelek pregledali in vam izdali potrdilo o vročitvi izdelka. Za stvarne napake na izdelkih, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti od izročitve, ne odgovarjamo.
Po ustreznem obvestilu in omogočenem pregledu izdelka bomo bodisi:
- odpravili napako na izdelku
- povrnili del plačanega zneska v sorazmerju z napako
- izdelek z napako zamenjali z novim brezhibnim izdelkom
- povrnili celotni plačani znesek
V kolikor obstoj napake na izdelku ni sporen, vam bomo čimprej, vendar najkasneje v roku osmih dni ugodili. V primeru spora glede obstoja napake pa vam bomo v najkrajšem možnem času oziroma v zakonsko predpisanem roku pisno odgovorili.

Varovanje osebnih podatkov

Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani izključno s strani podjetja Pilremag d.o.o.. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Pilremag d.o.o. skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Pilremag d.o.o. kot ponudnik blaga in storitev na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi Spletno reševanje sporov.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, UREDBA (EU) št. 524/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).

Oddaja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO)

Ob nakupu nove električne in elektronske opreme (EEO) lahko brezplačno oddate odpadno električno in elektronsko odpremo (OEEO) na sedežu ponudnika. Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO), ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme enaka dobavljeni/kupljeni, prav tako mora biti število oddanih kosov enaka številu dobavljene električne in elektronske opreme (EEO).

Pravno obvestilo

Spletna mesto Pilremag.si in vsi podatki, slike artiklov in grafika prikazani na spletni strani so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati, brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovne znamke in logotipi priznanih podjetij so v njihovi lasti.